ทัวร์กรีซ ซานโตรินี 7D4N ต.ค.-ธ.ค.61 (QR)

ทัวร์กรีซ ซานโตรินี 7D4N ต.ค.-ธ.ค.61 (QR)

เริ่มต้น 65,900 บาท

ทัวร์กรีซ

ทัวร์กรีซ เกาะซานโตรินี ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน 7วัน 4คืน

โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (QR)  

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2561

ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท ราคานี้ยังไม่รวมวีซ่า

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ  

วันสองของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงเอเธนส์

วันที่สามของการเดินทาง   กรุงเอเธนส์-เมืองเดลฟี-เมืองกาลัมบาก้า                 

วันที่สี่ของการเดินทาง       เมืองกาลัมบาก้า-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-กรุงเอเธนส์

วันที่ห้าของการเดินทาง     กรุงเอเธนส์-เกาะซานโตรินี-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย

วันที่หกของการเดินทาง     เกาะซานโตรินี-กรุงเอเธนส์-กรุงเทพมหานคร

วันที่เจ็ดของการเดินทาง    สนามบินสุวรรณภูมิ 

                                           

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคา 67,900 บาท    20-26 ต.ค. 60 / 22-28 ต.ค. 60 / 04-10 ธ.ค. 61

ราคา 65,900 บาท    05-11 พ.ย. 61 / 12-18 พ.ย. 61 / 19-25 พ.ย. 61

 

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาสำหรับเด็ก

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 10,000 บาท

** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561) **