ทัวร์จอร์เจีย SONGKRAN GEORGIA 8วัน5คืน (KC)

GEO-SK8D5N -KC-97b75db8f90fdb7e67580b53ca5f3ed5

ทัวร์จอร์เจีย SONGKRAN GEORGIA 8วัน5คืน (KC)

เริ่มต้น 52,888 บาท

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย SONGKRAN GEORGIA KASAKSTAN 8วัน5คืน

กำหนดการเดินทาง 12 – 19 เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 BKK – ALA – TBS ASTORIA HOTEL
@TBILLISI
2 ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ำชินวารี – ทบิลิซี X X X ASTORIA HOTEL
@TBILLISI
3 ทบิลิซี – GORI – KUTAISI  X X X TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI
4 KUTAISI – BATUMI  X X X WORLD PALACE HOTEL @BATUMI
5 BATUMI CHARDAKHI – TBILISI X X X ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI
6 TBILISI – MTSKHETA – TBILISI X X  
7 TBILISI – ALMATY (CITY TOUR KAZAKH)  
8 สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK  

[[ ราคาเริ่มต้นที่ 52,888 บาท ]]

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ขั้นต่ำ 15 ท่าน
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
12 – 19 เม.ย.63 52,888.- บาท 52,888.- บาท 52,888.- บาท 11,500 บาท