ทัวร์จอร์เจีย THE MAGICAL OF GEORGIA 7วัน5คืน ธ.ค.62 (TK)

GT-MG7D5N-TK-fd8858a0420468e6def6dd3073047239

ทัวร์จอร์เจีย THE MAGICAL OF GEORGIA 7วัน5คืน ธ.ค.62 (TK)

เริ่มต้น 40,999 บาท

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย THE MAGICAL OF GEORGIA 7วัน5คืน

กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2562

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

  • สาธารณรัฐจอร์เจียได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรัสเซียล่มสลาย ซึ่งจอร์เจียตกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11และมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด หลังจากแยกประเทศแล้ว จอร์เจียก็ประสบปัญหาทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี
  • เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus)เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ทำหน้าที่แบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทำให้เกิดกลุ่มประเทศที่อยู่ในสองทวีปขึ้น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
  • คนไทยเที่ยวประเทศจอร์เจีย ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 365 วัน
  • จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ต้องต่อเครื่องที่ประเทศใกล้เคียงเช่น ตุรกี หรือรัสเซีย โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมง
  • และได้สัมผัสกับประเทศที่มีชื่อ ว่าเป็นดินแดนแห่ง 2 ทวีป นั้นก็คือ ประเทศตุรกี  ซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่ได้รับการขนานนามว่า“ดินแดน2 ทวีป” เพราะตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปและคาบสมุทรอานาโตเลียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
  • นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,500 ปีก่อนคริสตกาล

[[ ราคาเริ่มต้นที่ 40,999 บาท ]]

 

อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการนี้ ( ขั้นต่ำ 15 ท่าน )

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
22 – 28 พ.ย.62

03 – 09 ธ.ค.62

40,999 บาท 40,999 บาท 40,999 บาท 8,000บาท
26 ธ.ค.62 – 01 ม.ค.63
31 ธ.ค.62 – 06 ม.ค.63
49,999 บาท 49,999 บาท 48,999 บาท 9,500 บาท

 

ท่านสามารถคลิ๊กชมรายละเอียดโปรแกรมได้ด้านล่างค่ะ