ทัวร์จอร์เจีย นั่ง4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส (มี.ค.-พ.ค.63)

TBS07_0

ทัวร์จอร์เจีย นั่ง4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส (มี.ค.-พ.ค.63)

เริ่มต้น 29,999 บาท

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจียสุดคุ้ม นั่ง4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส 6วัน4คืน 

ชื่อโปรแกรม : เที่ยวจอร์เจีย GEORGIA IN DREAM ทบิลิซี่ – คาซเบกี้ – มิทสเตต้า – ซิกนากี

กำหนดการเดินทางเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563

เดินทางโดยสายการบิน Airasia X (XJ) : ขึ้นเครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ008 DMK (ดอนเมือง) – TBS (ทบิลิซี) 03.00 – 08.45
XJ009 TBS (ทบิลิซี) – DMK (ดอนเมือง) 09.45 – 19.00

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. ( 1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

[[ ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 บาท ]]

อัตราค่าบริการ (Code:TBS07)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

10 – 15 มีนาคม 63 29,999
13 -18 มีนาคม 63 31,999  29,999
17-22 มีนาคม 63 31,999  29,999
20-25 มีนาคม 63 31,999
24-29 มีนาคม 63 31,999  29,999
27 มี.ค – 01 เม.ย 63 31,999  29,999
31 มี.ค – 05 เม.ย 63 31,999  29,999
03-08 เมษายน 63 32,999
10-15 เมษายน 63 36,999
24-29 เมษายน 63 31,999
28 เม.ย – 03 พ.ค 63 31,999
30 เม.ย – 05 พ.ค. 63 31,999
01-06 พฤษภาคม 63 31,999
04-09 พฤษภาคม 63 31,999
05-10 พฤษภาคม 63 31,999

***ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่าง หรือขอรับไฟล์เต็มๆได้ที่ Line: starlighttravel