ทัวร์จอร์แดน เที่ยว JORDAN เดินทางธ.ค.-ม.ค.63

BT-AMM01_RJ

ทัวร์จอร์แดน เที่ยว JORDAN เดินทางธ.ค.-ม.ค.63

เริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์รัจอร์แดน มหัศจรรย์..เที่ยว JORDAN 6วัน 3คืน

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม – มกราคม 2563

เดินทางโดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ)

***ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท 

 

อัตราค่าบริการ (Code:AMM01RJ)
เริ่มเดินทาง จำนวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
05-10 ธ.ค. 62 25 RJ183/RJ182 55,900 55,500 54,900
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 20 RJ181/RJ180 69,900 69,500 68,900