ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ (ก.พ.-เม.ย.63)

BT-AMM02_RJ

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ (ก.พ.-เม.ย.63)

เริ่มต้น 53,900 บาท

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์รัจอร์แดน มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6วัน 3คืน

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ)

***ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท 

 

อัตราค่าบริการ (Code:AMM02RJ)
เริ่มเดินทาง จำนวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
13 – 18 ก.พ. 63 15 RJ183/RJ182 53,900 53,900 52,900
19 – 24 มี.ค. 63 15 RJ183/RJ182 55,900 55,900 54,900
12 – 17 เม.ย. 63 15 RJ183/RJ180 63,900 63,900 62,900