ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก

CSCSXWE10

ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก

เริ่มต้น 11,899 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 

พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว #สะพานแก้วจางเจียเจี้ยที่ยาวที่สุดในโลก

ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา #ประตูสวรรค์

ท่องเที่ยวสบาย #นั่งรถวีไอพี

ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี #ซุปเห็ด

กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม 2562

เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE (WE)

***ราคาเริ่มต้น….11,899 บาท/ท่าน

 

ตารางการเดินทาง CODE: CSCSXWE10>>>

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ พักที่
1

กรุงเทพฯ-ฉางซา (WE616 : 14.30-18.45)

หรือ (WE616 : 16.05-20.20)-ฉางเต๋อ

X X X TANG’S HOTEL

4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

2 ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์  /  /  / ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL

4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

3 สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม  /  /  / ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL

4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

4 จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-

ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 21.20-23.55)

 /  /  บนเครื่อง

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2562    12,899
วันที่ 07-10 มิถุนายน 2562       12,899
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2562       12,899
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2562     12,899
วันที่ 09-12 สิงหาคม 2562

**วันแม่**

12,899
วันที่ 19-22 กันยายน 2562 11,899
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562

**วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9**

18,899 16,899
วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562 12,899

 

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติม และเช็คที่นั่งได้ที่ LINE ID = @starlighttravel