ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์

ZNRT17-ญี่ปุ่น-เลสโก-พาวเวอร์-ลาเวนเดอร์-5D3N-SL-ปรั

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์

เริ่มต้น 14,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์

สัมผัสความสวยงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2562

เดินทางโดยการบิน Thai Lion Air (SL)

>>ทัวร์ราคาพิเศษ ปรับราคาเริ่มต้นเพียง 14,999 บาท  


อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

05 – 09 มิถุนายน 2562 18,999
06 – 10 มิถุนายน 2562 19,999
07 – 11 มิถุนายน 2562 19,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999
13 – 17 มิถุนายน 2562 19,999
14 – 18 มิถุนายน 2562 19,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999
20 – 24 มิถุนายน 2562 19,999
21 – 25 มิถุนายน 2562 19,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 19,999
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 19,999
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 19,999
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999
04 – 08 กรกฎาคม 2562 19,999
05 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999
09 – 13 กรกฎาคม 2562 19,999
10 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999
17 – 21 กรกฎาคม 2562 19,999
18 – 22 กรกฎาคม 2562 19,999
19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,999
23 – 27 กรกฎาคม 2562 19,999
24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***


สอบถามพีเรียดอื่นๆและเช็คที่นั่งเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694