ทัวร์โตเกียว นิกโก้ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

img_1_2019_07_15_09_0_52

ทัวร์โตเกียว นิกโก้ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

เริ่มต้น 24,999 บาท

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว นิกโก้ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ชื่อโปรแกรมทัวร์ TOKYO NIKKO AUTUMN 5วัน3คืน (XW)

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562

โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)

>>ทัวร์สุดคุ้ม ราคาเริ่มต้น..24,999 บาท  

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง

    โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ

ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-วนอุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด

 /  / FUJI HOTEL

หรือเทียบเท่า

(ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู)

3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโดมิทาเคะ – ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้  /  / NARITA HOTEL

หรือเทียบเท่า

4 นิกโก้ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์  /  / NARITA HOTEL

หรือเทียบเท่า

5 วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  /


อัตราค่าบริการ
(Code:PJP12-XW )

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
 23-27 ตุลาคม 2562 28,999
24-28 ตุลาคม 2562 28,999
25-29 ตุลาคม 2562 28,999
26-30 ตุลาคม 2562 26,999
27-31 ตุลาคม 2562 25,999
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 24,999
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 26,999
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 27,999
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 27,999
1-5 พฤศจิกายน 2562 26,999
2-6 พฤศจิกายน 2562 26,999
3-7 พฤศจิกายน 2562 25,999
4-8 พฤศจิกายน 2562 24,999
05-09 พฤศจิกายน 2562 25,999
06-10 พฤศจิกายน 2562 26,999
07-11 พฤศจิกายน 2562 26,999
08-12 พฤศจิกายน 2562 26,999
09-13 พฤศจิกายน 2562 25,999
10-14 พฤศจิกายน 2562 25,999
11-15 พฤศจิกายน 2562 25,999
12-16 พฤศจิกายน 2562 25,999
13-17 พฤศจิกายน 2562 26,999
14-18 พฤศจิกายน 2562 27,999
15-19 พฤศจิกายน 2562 27,999
16-20 พฤศจิกายน 2562 26,999
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและเลือกวันเดินทางอื่นๆได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ
สอบถามที่นั่งว่างเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694