ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ทัวร์ราคาไฟไหม้ 14,888.-

XJ129

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ทัวร์ราคาไฟไหม้ 14,888.-

เริ่มต้น 14,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ราคาเดียวทุกพีเรียด 5วัน3คืน 

ชื่อโปรแกรมทัวร์ TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2562

โดยสายการบิน AIR ASIA X : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

>>ราคาเดียวทุกพีเรียด..14,888 บาท  

 

โปรแกรมการเดินทาง>>

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น

ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ

แวะถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ

ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


อัตราค่าบริการ
(Code: XJ129 )

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
24 – 28 มิถุนายน 2562 14,888.-
25 – 29 มิถุนายน 2562 14,888.-
26 – 30 มิถุนายน 2562 14,888.-
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 14,888.-
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 14,888.-
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2562 14,888.-
0105 กรกฎาคม 2562 14,888.-
02 – 06 กรกฎาคม 2562 14,888.-
0307 กรกฎาคม 2562 14,888.-
04 – 08 กรกฎาคม 2562 14,888.-
05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,888.-
0610 กรกฎาคม 2562 14,888.-
07 – 11 กรกฎาคม 2562 14,888.-
08 – 12 กรกฎาคม 2562 14,888.-
09 – 13 กรกฎาคม 2562 14,888.-
11 – 15 กรกฎาคม 2562 14,888.-
12 – 16 กรกฎาคม 2562 14,888.-
14 – 18 กรกฎาคม 2562 14,888.-
15 – 19 กรกฎาคม 2562 14,888.-
16 – 20 กรกฎาคม 2562 14,888.-
17 – 21 กรกฎาคม 2562 14,888.-
18 – 22 กรกฎาคม 2562 14,888.-
1923 กรกฎาคม 2562 14,888.-
2024 กรกฎาคม 2562 14,888.-
21 – 25 กรกฎาคม 2562 14,888.-
22 – 26 กรกฎาคม 2562 14,888.-
23 – 27 กรกฎาคม 2562 14,888.-
24 – 28 กรกฎาคม 2562 14,888.-
25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,888.-
2731 กรกฎาคม 2562 14,888.-
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2562 14,888.-
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562 14,888.-
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2562 14,888.-
31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562 14,888.-
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและเช็คพีเรียดอื่นๆได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ
สอบถามที่นั่งว่างเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694