ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ JAPAN SUMMER BREAK

JXJ14 Ads 22-25 JUN

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ JAPAN SUMMER BREAK

เริ่มต้น 15,788 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ JAPAN SUMMER BREAK 4D3N

ชื่อโปรแกรมทัวร์  JXJ14 JAPAN SUMMER BREAK โตเกียว ฟูจิ 4D3N  

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2562

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

เครื่องลำใหญ่  AIR BUS A330-300  จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3

 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

>>ทัวร์ราคาสุดคุ้ม ลดราคา..เริ่มต้นเพียง 15,788 บาท  

 

ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พักฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ2คืน อิสระฟรีเดย์1วัน 

“ขึ้นฟูจิชั้น5 มุมยอดฮิตชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) ที่โออิชิปาร์ค”

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X
เที่ยวบินที่  BKK-NRT  XJ600  04.55 – 13.10 – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ออนเซ็น
**เที่ยง (บริการเบนโตะบนรถ ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
2 ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ     **เช้า, เที่ยง (Japanese Set)
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour   * เช้า  
4 วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้าง Aeon Mall – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
เที่ยวบิน NRT-DMK   XJ603 13.55 -19.05
**เช้า


อัตราค่าบริการ (Code :JXJ14)

วันเดินทาง

 

ราคาผู้ใหญ่
30พฤษภาคม-2มิถุนายน 18,888
1 – 4 มิถุนายน 62 17,888
6 – 9 มิถุนายน 62 17,888
8 – 11 มิถุนายน 62 18,888
13 – 16 มิถุนายน 62 17,888
15 – 18 มิถุนายน 62 18,888
20 – 23 มิถุนายน 62 18,888
22 – 25 มิถุนายน 62 18,888 13,888
27 – 30 มิถุนายน 62 18,888
29มิถุนายน-2กรกฎาคม 17,888
4 – 7กรกฎาคม 62 19,888 15,788
6 – 9 กรกฎาคม 92 19,888 15,788
11 – 14 กรกฎาคม 62 17,888
13 – 16 กรกฎาคม 62 20,888 15,788
14 – 17 กรกฎาคม 62 20,888 15,788
18 – 21 กรกฎาคม 62 17,888
20 – 23 กรกฎาคม 62 17,888 15,788
26 – 29 กรกฎาคม 62 21,888 15,788
27 – 30 กรกฎาคม 62 21,888 15,788
1 – 4 สิงหาคม 62 17,888
3 – 6 สิงหาคม 62 17,888
9 – 12 สิงหาคม 62 21,888
10 – 13 สิงหาคม 62 21,888
15 – 18 สิงหาคม 62 19,888
17 – 20 สิงหาคม 62 19,888
22 – 25 สิงหาคม 62 17,888
24 – 27 สิงหาคม 62 19,888
29สิงหาคม-1กันยายน 19,888
14 – 17 กันยายน 62 17,888
19 – 22 กันยายน 62 17,888
21 – 24 กันยายน 62 18,888
26 – 29 กันยายน 62 17,888
28กันยายน-1ตุลาคม 18,888

FLIGHTS AIR ASIA X

DEPARTURE FLIGHT: XJ602 DMK – NRT (04.55 – 13.10)
ARRIVAL FLIGHT: XJ603 NRT – DMK (13.55 – 19.05)


สอบถามพีเรียดอื่นๆและเช็คที่นั่งเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694