ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได อาโอโมริ PREMIUM WINTER NEW YEAR

GQ2SDJ-TG005

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได อาโอโมริ PREMIUM WINTER NEW YEAR

เริ่มต้น 60,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ ทัวร์เซนได อาโอโมริ 6 วัน 4 คืน 

โปรแกรม SENDAI AOMORI PREMIUM WINTER NEW YEAR 

ล่องเรือเกบิเค | ทะเลสาบโทวาดะ | นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ 
ทะเลสาบทาซาวะ | กินซัง ออนเซ็น | หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ | แช่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทางเดือน 31 ธันวาคม – 5 มกราคม 2563

โดยสายการบิน บินตรงลงเซนได  THAI AIRWAYS  

***เที่ยวสุดคุ้ม ราคาเพียง 60,900 บาท*** 

 เส้นทางการเดินทางวันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซนได (สนามบินเซนได) (TG626  23.50-07.30+1)

วันที่ 2.  เซนได (สนามบินเซนได) – เมืองมัตสึชิม่า – วัดโกไดโดะ – เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – เมืองฮานะมากิ

วันที่ 3.  เมืองฮาจิมันไต – ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า)

วันที่ 4.  ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ – กินซัง ออนเซ็น

วันที่ 5.  เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ – เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ย่านอิจิบันโจ

วันที่ 6.  เซนได (สนามบินเซนได) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627  11.15-16.05)

อัตราค่าบริการ >>>

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก

 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน

12 ปี (เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

วันที่ 31 ธ.ค. – 05 ม.ค.63 60,900.- 60,900.- 57,900.-


**ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทางได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>>

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID = starlighttravel