ทัวร์ตุรกี เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 9วัน6คืน เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62

721067

ทัวร์ตุรกี เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 9วัน6คืน เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62

เริ่มต้น 28,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC TURKEY 9วัน 6คืน พักโรงแรมถ้ำ 1คืน 

ชื่อโปรแกรมทัวร์ EASY FANTASTIC TURKEY 9D6N (TK)

กำหนดการเดินทางเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

โดยสายการบินTURKISH AIRLINES สายการบินพรีเมี่ยมระดับ 5 ดาว

พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก.

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 28,900 บาท

 

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

07 – 15 พฤษภาคม 62 28,900
15 – 23 พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา) 29,900
16 – 24 พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา) 29,900
17 – 25 พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา) 29,900
18 – 26 พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา) 29,900
22 – 30 พฤษภาคม 62 28,900
28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 62 28,900
04 – 12 มิถุนายน 62 29,900
05 – 13 มิถุนายน 62 29,900
12 – 20 มิถุนายน 62 29,900
19 – 27 มิถุนายน 62 29,900
24 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม 62 29,900
25 มิถุนายน – 03 กรกฏาคม 62 29,900