ทัวร์ตุรกี TULIP FLOWERS IN TURKEY 9วัน 7คืน เม.ย.-ส.ค.63 (TK)

GQ3IST-TK011

ทัวร์ตุรกี TULIP FLOWERS IN TURKEY 9วัน 7คืน เม.ย.-ส.ค.63 (TK)

เริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี TULIP FLOWERS IN TURKEY 9วัน 7คืน

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการา | คัปปาโดเกีย |คอนยา | ปามุคคาเล

เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | พระราชวังโดลมาบาห์เช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

** สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทิวลิป จัดแสดงในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี **

กำหนดการเดินทางเดือน เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

FLIGHT

Departure  : TK59  BKK-IST 09.00 – 15.25

Return  :      TK64  IST-BKK  20.15 – 09.50+1

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 บาท

 

เส้นทางการเดินทาง

วันที่1. กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

วันที่ 2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – ชานัคคาเล่

วันที่ 3. ชานัคคาเล่ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาซี – โรงงานเสื้อหนัง – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี

วันที่ 4. ปามุคคาเล – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย

วันที่ 5. คอนยา – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานจิวเวลรี่ –  โชว์ระบำหน้าท้อง

วันที่ 6. OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่– นครใต้ดิน – อังการา

วันที่ 7. อังการา – อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) สุเหร่าสีน้ำเงิน– ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 8. อิสตันบูล – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช – สนามบิน

วันที่ 9.กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก

2-3 ท่าน

ท่านละ

06 – 14 เม.ย. 63 35,900.-
12 – 20 เม.ย. 63 42,900.-
14 – 22 เม.ย. 63 35,900.-

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ