ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองทรอย คัปปาโดเกีย 9วัน 7คืน เม.ย.63 (TK)

TKIST03

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองทรอย คัปปาโดเกีย 9วัน 7คืน เม.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 34,999 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองทรอย คัปปาโดเกีย 9วัน 7คืน

ซุปตาร์ บานสะพรั่ง (คัปปาโดเกีย2คืน)

กำหนดการเดินทางเดือน เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 34,999 บาท

เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคกลาง ชมเมืองทรอย เมืองในตำนานกรีกโบราณ ม้าไม้เมืองทรอยจำลอง ชมความสวยงามของปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่ พักคัปปาโดเกีย 2 คืนมีโอกาสขึ้นบอลลูนถึง2วัน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
ชมความสวยงามของดอกทิวลิปในเมืองอิสตันบลู 1 ปีมีเพียง 1 ครั้ง

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด

โปรแกรมทัวร์

วันแรก           กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง          เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่-ม้าโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค

วันที่สาม          เมืองไอวาลึค-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-
นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle

วันที่สี่              เมืองปามุคคาเล่-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินชาดัค – ระบำหน้าท้อง

วันที่ห้า            เมืองคัปปาโดเกีย-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิค-โรงงานเครื่องประดับ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -เมืองอังการ่า

วันที่หก           เมืองคัปปาโดเกีย–เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก

วันที่เจ็ด          เมืองอังการ่า-เมืองอิสตันบูล –สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ-เทศกาลดอกทิวลิป

วันที่แปด         เมืองอิสตันบูล-โรงงานผลิตเครื่องหนัง – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – สนามบินกรงุอิสตันบูล

วันที่เก้า           กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
03-11 เมษายน 2563 34,999- 34,999- 8,500.-
07-15 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.-
08-16 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.-
13-21 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.-
14-22 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.-

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย รวมเป็น 70 USDต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ