ทัวร์ตุรกี FINE PERFECT A TURKEY บินภายใน1ขา 8วัน 6คืน 10-17 เม.ย.63 (TK)

tur-fpa8d-tk

ทัวร์ตุรกี FINE PERFECT A TURKEY บินภายใน1ขา 8วัน 6คืน 10-17 เม.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 42,888 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี FINE PERFECT A TURKEY บินภายใน1ขา 8วัน 6คืน

ชมความงามดอกทิวลิป  อีเมอร์กัน พาร์ค

กำหนดการเดินทางเดือน 10 – 17 เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 42,888 บาท

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง

แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว

พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค่ำ โรงแรมที่พัก

หรือเทียบเท่า

1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส      O ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL
2 เมืองอิสตันบูล-เมืองไคซารี-คัปปาโดเกียนครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองเกอเรเม-ระบำหน้าท้อง O O O CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL
3 OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองคอนยา-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แวะชมCARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ O O O PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL

HOTEL

4 เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ O O O KUSADASI

GRAND SAHINS HOTEL

5 เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย  O O O CANAKKALE

TUSAN HOTEL

6 เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย O O O ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL
7 กรุงอิสตันบูล-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์คเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียวเท่านั้นตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ทักซิม สแควร์ O O
8 กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง เที่ยวบินไป-กลับ ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

10-17 เม.ย.63 10 เม.ย. TK59 BKK-IST 09.20-16.15

11 เม.ย. TK2010 IST-ASR 06.40-08.15

17 เม.ย. TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

42,888

 

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ