ทัวร์ตุรกี FINE SPRING TURKEY 8วัน 6คืน มี.ค.-พ.ค.63 (TK)

tur-fst8d-tk-mar-may

ทัวร์ตุรกี FINE SPRING TURKEY 8วัน 6คืน มี.ค.-พ.ค.63 (TK)

เริ่มต้น 32,888 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี STORY OF TURKEY 8วัน 5คืน

ชมความงามดอกทิวลิป  อีเมอร์กัน พาร์ค

กำหนดการเดินทางเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 32,888 บาท

˜˜Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย˜˜

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง

แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง เที่ยวบินไป-กลับ ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

20-27 มี.ค.63

21-28 มี.ค.63

ไป TK59 BKK-IST 09.20-16.15

กลับ TK58 IST-BKK 18.35-07.50+1

32,888
27 มี.ค.-03 เม.ย.63 ไป TK59 BKK-IST 09.20-16.15

กลับ TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

32,888
08-15 เม.ย.63

09-16 เม.ย.63

10-17 เม.ย.63

11-18 เม.ย.63

12-19 เม.ย.63

ไป TK59 BKK-IST 09.25-15.50

กลับ TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

39,888
13-20 เม.ย.63 ไป TK59 BKK-IST 09.25-15.50

กลับ TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

38,888
30 เม.ย.-07 พ.ค.63 ไป TK59 BKK-IST 09.25-15.50

กลับ TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

33,888
01-08 พ.ค.63

02-09 พ.ค.63

03-10 พ.ค.63

27 พ.ค.-03 มิ.ย.63

ไป TK59 BKK-IST 09.25-15.50

กลับ TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

33,888

 

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ