ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY บินภายใน1ขา 8วัน 5คืน เม.ย.63 (TK)

tur-pf8d-tk

ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY บินภายใน1ขา 8วัน 5คืน เม.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 39,888 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY บินภายใน1ขา 8วัน 5คืน

ชมความงามดอกทิวลิป  อีเมอร์กัน พาร์ค

กำหนดการเดินทางเดือน เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines+ บินภายใน 1 ครั้ง

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 39,888 บาท

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง

แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว

****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****

พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง เที่ยวบินไป-กลับ ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

09-16 เม.ย.63 09 เม.ย. TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

15 เม.ย. TK2015 ASR-IST 18.30-20.10

16 เม.ย. TK68 IST-BKK 01.25-15.00

41,888
29 เม.ย.-06 พ.ค.63 29 เม.ย. TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

05 พ.ค. TK2015 ASR-IST 18.30-20.10

06 พ.ค. TK68 IST-BKK 01.25-15.00

36,888

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ