ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คืน ต.ค.-ธ.ค.62 (TK)

147320

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คืน ต.ค.-ธ.ค.62 (TK)

เริ่มต้น 33,999 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คืน

กำหนดการเดินทางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง >>>

วันแรก                สนามบินสุวรรณภูมิ บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)

วันที่สอง             สนามบินอิสตันบูลชานัคคาเล่ นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด 

                          ชมเมืองโบราณทรอย

วันที่สาม             เมืองอิสเมียร์โรงงานผลิตเสื้อหนังเมืองโบราณเอฟฟิซุส  • บ้านพระแม่มารี • คุชาดาสึ

วันที่สี่                 คุชาดาสึปามมุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย คอนย่า        

วันที่ห้า              คัปปาโดเกียสถานีคารวานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม• นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ ชมการแสดงระบำหน้าท้อง

วันที่หก             คัปปาโดเกีย อังการา• ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม •อิสตันบูล

วันที่เจ็ด            บลูมอสก์ อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตันฮิปโปโดรมฮายาโซฟีอาพระราชวังทอปกาปึ  ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล    

วันที่แปด           สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ

23 ต.ค. 62 30 ต.ค. 62 32,900
30 ต.ค. 62 06 พ.ย. 62 29,999
06 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 30,900
13 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 31,900
20 พ.ย. 62 27 พ.ย. 62 31,900
27 พ.ย. 62 04 ธ.ค. 62 31,900
11 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62 32,900
18 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 32,900

** คณะเดินทางจำนวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป**

  • ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป80 USD/ท่าน