ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คืน พัก5ดาว พ.ย.62 (TK)

147322

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คืน พัก5ดาว พ.ย.62 (TK)

เริ่มต้น 33,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คืน พักหรู 5ดาว บินไฟท์ภายใน

กำหนดการเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง >>>

วันที่สอง             สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายในเมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึชมโรงงานผลิตพรมทอมือชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่

วันที่สอง            สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายในเมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึชมโรงงานผลิตพรมทอมือชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่

วันที่สาม          เมืองคอนย่า สถานีคาราวาน พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าเมืองปามุคคาเล   

วันที่สี่              ปราสาทปุยฝ้ายโรงงานผลิตเสื้อหนังเมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค

วันที่ห้า            ชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล       

วันที่หก           บลูมอสก์ตลาดแกรนด์บาซาร์พระราชวังโดลมาบาห์เช่ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัสชอปปิ้ง สไปซ์มาเก็ต      

วันที่เจ็ด         ฮายาโซฟีอาอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตันฮิปโปโดรม ชมพระราชวังทอปกาปึ

สนามบินอิสตันบูล       

 

วันที่แปด       สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ

01 พ.ย.62 08 พ.ย.62 33,900
14 พ.ย.62 21 พ.ย.62 35,900
28 พ.ย.62 05 ธ.ค.62 35,900
06 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 33,900
12 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 34,900
18 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 35,900

** คณะเดินทางจำนวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป**

  • ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80USD/ท่าน