ทัวร์ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์บอลลูน 9วัน 6คืน ต.ค.-ธ.ค.62 (TK)

TKIST01-28999

ทัวร์ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์บอลลูน 9วัน 6คืน ต.ค.-ธ.ค.62 (TK)

เริ่มต้น 28,999 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบ 9 วัน 6 คืน

เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน

 

กำหนดการเดินทางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 28,999 บาท

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง >>>

เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่
นครใต้ดินชาดัค ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด

อัตราค่าบริการ

01-09 ตุลาคม 2562 32,999.-
02-10 ตุลาคม 2562 32,999.-
06-14 ตุลาคม 2562 33,999.-
07-15 ตุลาคม 2562 33,999.-
09-17 ตุลาคม 2562 33,999.-
15-23 ตุลาคม 2562 32,999.-
21-29 ตุลาคม 2562 33,999.-
22-30 ตุลาคม 2562 33,999.-
23-31 ตุลาคม 2562 33,999.-
26 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 32,999.-
27 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 32,999.-
28 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2562 32,999.-
31 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2562 32,999.-
02-10 พฤศจิกายน 2562 32,999.-
08-16 พฤศจิกายน 2562 32,999.-
11-19 พฤศจิกายน 2562 32,999.-
13-21 พฤศจิกายน 2562 32,999.-
16-24 พฤศจิกายน 2562 32,999.-

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ