ทัวร์ตุรกี PERFECT TULIP TURKEY บินภายใน2ขา 9-16 เม.ย.63 (TK)

tur-pft8d-tk

ทัวร์ตุรกี PERFECT TULIP TURKEY บินภายใน2ขา 9-16 เม.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 44,888 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี PERFECT TULIP TURKEY 8วัน 5คืน

บินภายใน2ขา ชมความงามดอกทิวลิป  อีเมอร์กัน พาร์ค

กำหนดการเดินทางเดือน 9-16  เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 44,888 บาท

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง

แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว

พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค่ำ โรงแรมที่พัก

หรือเทียบเท่า

1 กรุงเทพฯ
2 อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-เมืองคูซาดาซี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) O O KUSADASI GRAND SAHINS  HOTEL
3 เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส O O O PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL
4 เมืองคอนย่า-CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้องพร้อมบริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง O O O CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL
5 เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน(UNDERGROUND CITY)-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอิสตันบูล O O O ISTANBUL RAMADA PLAZA HOTEL
6 กรุงอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน- GRAND BAZAAR O O O ISTANBUL RAMADA PLAZA HOTEL
7 เมืองอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สวนดอกทิวลิป

อีเมอร์กัน พาร์คพระราชวังโดลมาบาเช่-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

O O
8 กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง เที่ยวบินไป-กลับ ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

09-16 เม.ย.63 09 เม.ย. TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

10 เม.ย. TK2312IST-ADB 08.00-09.20

13 เม.ย.TK2021 ASR-IST 20.00-21.35

15 เม.ย. TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

44,888

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ