ทัวร์ตุรกี STORY OF TURKEY 8วัน 5คืน ก.พ.-เม.ย.63 (TK)

TUR-ST8D-TK-2

ทัวร์ตุรกี STORY OF TURKEY 8วัน 5คืน ก.พ.-เม.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 28,999 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี STORY OF TURKEY 8วัน 5คืน

กำหนดการเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 28,999 บาท

˜˜Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย˜˜

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง

แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว

**โปรแกรมพิเศษสำหรับช่วงเดือน เมษายน เดือนเดียวเท่านั้น**นำท่านเข้าชมภายในสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง เที่ยวบินไป-กลับ ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

07-14 ก.พ.63 ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

28,999
21-28 ก.พ.63

29 ก.พ.-07 มี.ค.63

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

29,999
06-13 มี.ค.63 ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

29,999
13-20 มี.ค.63

14-21 มี.ค.63

20-27 มี.ค.63

21-28 มี.ค.63

27 มี.ค.-03 เม.ย.63

28 มี.ค.-04 เม.ย.63

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

29,999
26 มี.ค.-02 เม.ย.63 ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

29,999
29 มี.ค.-05 เม.ย.63 ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

30,999
03-10เม.ย.63 ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999
04-11 เม.ย.63

05-12 เม.ย.63

06-13 เม.ย.63

ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999
08-15 เม.ย.63 (BUS1) ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

38,888
08-15 เม.ย.63 (BUS2) ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

38,888
25 เม.ย.-02 พ.ค.63 ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999
29 เม.ย.-06 พ.ค.63(BUS1)

 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999
29 เม.ย.-06 พ.ค.63 (BUS2) ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999
30 เม.ย.-07 พ.ค.63 (BUS1) ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999
30 เม.ย.-07 พ.ค.63 (BUS2) ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999

 

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ