ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล 9วัน 7คืน เม.ย.63 (TK)

ตุรกี [เลทส์โก พาชิลทิวลิป]587_20191228102830

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล 9วัน 7คืน เม.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 31,999 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล 9วัน 7คืน

ชื่อโปรแกรม เลทส์โก พาชิลทิวลิป

กำหนดการเดินทางเดือน เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 บาท

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทัวร์ต่อท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

03 – 11 เมษายน 2563 03APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

10APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999
04 – 12 เมษายน 2563 04APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

12APR TK68 IST-BKK 01.25-15.00

33,999
05 – 13 เมษายน 2563 05APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

12APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

31,999
06 – 14 เมษายน 2563 06APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

13APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

36,999
13 – 21 เมษายน 2563 13APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

20APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

36,999
15 – 23 เมษายน 2563 15APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

22APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999
16 – 24 เมษายน 2563 16APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

23APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999
17 – 25 เมษายน 2563 17APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

24APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999
18 – 26 เมษายน 2563 18APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

25APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999
22 – 30 เมษายน 2563 22APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

29APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999
23  เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 23APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

30APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999
25 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 25APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

02MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

34,999
26 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 26APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

03MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999
27 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 27APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

04MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999
28 เม.ย. – 06 พ.ค. 2563 28APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

05MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

34,999

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ