ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล 9วัน 7คืน พ.ค.-มิ.ย.63 (TK)

ตุรกี [เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน]638_20200215103701

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล 9วัน 7คืน พ.ค.-มิ.ย.63 (TK)

เริ่มต้น 31,999 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล 9วัน 7คืน

ชื่อโปรแกรม เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน

กำหนดการเดินทางเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 บาท

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทัวร์ต่อท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

03 – 11 พฤษภาคม 2563 03MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

10MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

32,999
05 – 13 พฤษภาคม 2563 05MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

12MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

32,999
08 – 16 พฤษภาคม 2563 08MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

15MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

31,999
13 – 21 พฤษภาคม 2563 13MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

20MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

31,999
20 – 28 พฤษภาคม 2563 20MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

27MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999
22 – 30 พฤษภาคม 2563 22MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

29MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999
23 – 31 พฤษภาคม 2563 23MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

30MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999
27 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 27MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

03JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999
29 พ.ค. – 06 มิ.ย. 2563 29MAY TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

05JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999
03 – 11 มิถุนายน 2563 03JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

10JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999
05 – 13 มิถุนายน 2563 05JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

12JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999
06 – 14 มิถุนายน 2563 06JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

13JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999
10 – 18 มิถุนายน 2563 10JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

17JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

31,999
12 – 20 มิถุนายน 2563 12JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

19JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999
13 – 21 มิถุนายน 2563 13JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

20JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999
17 – 25 มิถุนายน 2563 17JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

24JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

31,999
19 – 27 มิถุนายน 2563 19JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

26JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999
20 – 28 มิถุนายน 2563 20JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

27JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999
24 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 24JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

01JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

31,999
26 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2563 26JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

03JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999
27 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2563 27JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

04JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999

สามารถเช็ควันเดินทางอื่นได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ