ทัวร์นครศรีธรรมราช ไหว้พระขอพร วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) โดยนกแอร์

BT-TH11_DD

ทัวร์นครศรีธรรมราช ไหว้พระขอพร วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) โดยนกแอร์

เริ่มต้น 5,299 บาท

ทัวร์ไทย

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 2วัน 1คืน

ไหว้พระขอพร วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) นมัสการพระบรมธาตุ

โบราณสถานคู่เมืองภาคใต้ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

เดินทางโดยสายการบิน นกแอร์ (ไฟล์ทสวย บินเสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)

กำหนดการเดินทาง  ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

***ราคาเริ่มต้นเพียง 5,299 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการ >>>

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก พักเดี่ยว  
(ส) 31 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 12+1 5,299 700  
 
(ส) 07 พ.ย. 63 08 พ.ย. 63 12+1 5,399 700  
 
(ส) 14 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 12+1 5,499 700  
 
(ส) 21 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63 12+1 5,299 700

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / โทร: 095-2624694