ทัวร์บาหลี เที่ยวเกาะบาหลี นั่งชิงช้าบาหลีสวิงค์ 3วัน2คืน

1559363555

ทัวร์บาหลี เที่ยวเกาะบาหลี นั่งชิงช้าบาหลีสวิงค์ 3วัน2คืน

เริ่มต้น 10,555 บาท

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวเกาะบาหลี นั่งชิงช้าบาหลีสวิงค์ 3วัน2คืน

กำหนดการเดินทางเดือน กันยายน 2562 – มีนาคม 2563

โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

เกาะบาหลี-วัดเบซากีย์-บาหลี สวิงค์

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารครบ 6 มื้อ  ไม่มีอิสระ

  • ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
  • ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
  • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
  • ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
  • ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
  • ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

***ราคาเริ่มต้นเพียง 10,555 บาท*** 


อัตราค่าบริการ
(Code: SPHZ BALI PRIME 3DAYS)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

5-7 SEP 2019 11,555.-

9,999.-

6-8 SEP 2019 11,555.-
7-9 SEP 2019 10,555.-
12-14 SEP 2019 11,555.-
13-15 SEP 2019 11,555.-
14-16 SEP 2019 10,555.-
19-21 SEP 2019 11,555.-

9,999.-

20-22 SEP 2019 11,555.-
21-23 SEP 2019 10,555.-
27-29 SEP 2019 11,555.-
28-30 SEP 2019 10,555.-
3-5 OCT 2019 10,555.-
4-6 OCT 2019 11,555.-
5-7 OCT 2019 11,555.-
11-13 OCT 2019

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

12,555.-
12-14 OCT 2019

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13,555.-
18-20 OCT 2019 11,555.-
19-21 OCT 2019 11,555.-
24-26 OCT 2019 10,555.-
25-27 OCT 2019 11,555.-
26-28 OCT 2019 11,555.-
  •  ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
  • (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
  • สำหรับพีเรียดวันเดินทางอื่นๆ และรายละเอียดโปรแกรมท่านสามารถคลิ๊กชมที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>>