ทัวร์บาหลี เทือกเขาคินตามณี 3วัน 2คืน พ.ย.-ม.ค.63 (SL)

1573729101

ทัวร์บาหลี เทือกเขาคินตามณี 3วัน 2คืน พ.ย.-ม.ค.63 (SL)

เริ่มต้น 7,999 บาท

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี-บาหลี สวิงค์

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน

BALI- SPEEDY BALI 3D2N BY SL

กำหนดการเดินทางเดือน พฤศจิกายน – มกราคม 2563

โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

 

 • อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ
  • ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
  • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
  • ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
  • ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
  • ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

  *** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาท้ายรายการ ***

***ราคาเริ่มต้นเพียง 7,999 บาท*** 


อัตราค่าบริการ
(Code: SPEEDY BALI 3D2N BY SL)

NOV 2019
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

มีตั๋วแล้ว

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
SL258

1255-1830

/////

SL259

1920-2305

22-24 NOV 2019 7,999.- -5,500 2,500.-
30 NOV – 2 DEC 2019 8,999.-
DEC 2019
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

มีตั๋วแล้ว

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
SL258

1255-1830

/////

SL259

1920-2305

6-8 DEC 2019

วันพ่อแห่งชาติ

10,999.- -5,500 2,500.-
13-15 DEC 2019 9,999.-
21-23 DEC 2019 9,999.-
JAN 2020
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

มีตั๋วแล้ว

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
SL258

1255-1830

/////

SL259

1920-2305

4-6 JAN 2020 9,999.- -5,500 2,500.-
10-12 JAN 2020 9,999.-
17-19 JAN 2020 9,999.-
18-20 JAN 2020 8,999.-
24-26 JAN 2020 9,999.-
25-27 JAN 2020 7,999.-
31 JAN – 2 FEB 2020 9,999.-    
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 2000บาท เก็บที่สนามบิน
 • (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)