ทัวร์บาหลี นั่งชิงช้าบาหลีสวิงค์ 3วัน2คืน (ม.ค.-มี.ค.63)

1568693623

ทัวร์บาหลี นั่งชิงช้าบาหลีสวิงค์ 3วัน2คืน (ม.ค.-มี.ค.63)

เริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวเกาะบาหลี นั่งชิงช้าบาหลีสวิงค์ 3วัน2คืน

กำหนดการเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563

โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

เกาะบาหลี-วัดเบซากีย์-บาหลี สวิงค์

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารครบ 6 มื้อ  ไม่มีอิสระ

  • ไฮไลท์นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
  • ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
  • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
  • ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
  • ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
  • ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

***ราคาเริ่มต้นเพียง 9,999 บาท*** 


อัตราค่าบริการ
(Code: SPHZ BALI PRIME 3DAYS)

NOV 2019
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

มีตั๋วแล้ว

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
SL258

1255-1830

/////

SL259

1920-2305

1-3 NOV 2019 11,999.-

9,999.-

-6,500 2,900.-
2-4 NOV 2019 9,999.-
8-10 NOV 2019 11,999.-

7,999.-

9-11 NOV 2019 11,555.-

7,999.-

16-18 NOV 2019 11,999.-

9,999.-

23-25 NOV 2019 9,999.-
DEC 2019
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

มีตั๋วแล้ว

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
SL258

1255-1830

/////

SL259

1920-2305

5-7 DEC 2019

วันพ่อแห่งชาติ

13,555.- -6,500 2,900.-
14-16 DEC 2019 9,999.-
22-24 DEC 2019 11,555.-
28-30 DEC 2019

เทศกาลปีใหม่

13,999.-
29-31 DEC 2019

เทศกาลปีใหม่

13,999.-
  30 DEC – 1 JAN 2019

เทศกาลปีใหม่

14,555.-    
  31 DEC – 2 JAN 2019

เทศกาลปีใหม่

13,999.-    
JAN 2020
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

มีตั๋วแล้ว

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
SL258

1255-1830

/////

SL259

1920-2305

11-13 JAN 2020  

9,999.-

-6,500 2,900.-
  •  ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
  • (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
  • สำหรับพีเรียดวันเดินทางอื่นๆ และรายละเอียดโปรแกรมท่านสามารถคลิ๊กชมที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>>