ทัวร์บาหลี นั่งชิงช้าบาหลีสวิงค์ 3วัน2คืน เม.ย.- พ.ย.63 (FD)

อินโดนีเซีย เกาะบาหลี [เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์]630_20200206104111

ทัวร์บาหลี นั่งชิงช้าบาหลีสวิงค์ 3วัน2คืน เม.ย.- พ.ย.63 (FD)

เริ่มต้น 13,999 บาท

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวเกาะบาหลี 4วัน2คืน

ชื่อโปรแกรม มนต์รักประตูสวรรค์

กำหนดการเดินทางเดือน เมษายน – พฤศจิกายน 2563

โดยสายการบิน AIR ASIA(FD)

***ราคาเริ่มต้นเพียง 13,999 บาท*** 


อัตราค่าบริการ
(Code: ZDPS11)

กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

12 – 15 เมษายน 2563 19,999
23 – 26 เมษายน 2563 15,999
24 – 27 เมษายน 2563 15,999
01 – 04 พฤษภาคม 2563 17,999
08 – 11 พฤษภาคม 2563 15,999
15 – 18 พฤษภาคม 2563 16,999
22 – 25 พฤษภาคม 2563 16,999
05 – 08 กันยายน 2563 15,999
12 – 15 กันยายน 2563 15,999
19 – 22 กันยายน 2563 15,999
26 – 29 กันยายน 2563 15,999
16 – 19 ตุลาคม 2563 15,999
17 – 20 ตุลาคม 2563 15,999
22 – 25 ตุลาคม 2563 17,999
23 – 26 ตุลาคม 2563 18,999
24 – 27 ตุลาคม 2563 16,999
29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563 15,999
30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2563 15,999
31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2563 15,999
06 – 09 พฤศจิกายน 2563 14,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2563 14,999
13 – 16 พฤศจิกายน 2563 13,999
14 – 17 พฤศจิกายน 2563 14,999
20 – 23 พฤศจิกายน 2563 14,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2563 14,999
27 – 30 พฤศจิกายน 2563 14,999
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคท 2563 14,999