ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Countdown Beijing (พ.ย.-ธ.ค.62)

1574824179294

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Countdown Beijing (พ.ย.-ธ.ค.62)

เริ่มต้น 25,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง 

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน  5วัน4คืน

ชมความงามพระราชวังฤดูร้อน

พิชิตกำแพงหมื่นลี้ – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน

ลิ้มรสเมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโก อาหารกวางตุ้ง อาหารแต้จิ๋ว

ราคารวมทิปทุกอย่างแล้ว ไม่มีจ่ายเพิ่ม

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562  (มีพีเรียดปีใหม่)

โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ TG

>>>ราคาเพียง… 25,900 บาท 

 

 

กำหนดการเดินทาง และอัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ พักเดี่ยว
ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม   62 25,900 4,000

***บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างจร้าา>>>