ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองโรแมนติกกลางหุบเขา พ.ย.-เม.ย.63

BT-MMR031_PG

ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองโรแมนติกกลางหุบเขา พ.ย.-เม.ย.63

เริ่มต้น 11,900 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองโรแมนติกกลางหุบเขา 3วัน 2คืน 

พิเศษร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน – เมษายน 2563 

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  Bangkok Airway (PG)

[[ ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท ]]

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก        กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พินอูลวิน – นั่งรถม้าชมเมือง

วันที่สอง     ตลาดเช้าพินอูลวิน – วัดพระมหาอันตูกานตาร์ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี – มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง  

วันที่สาม     เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ – เจดีย์นมนาง – ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่ – กรุงเทพฯ

หมายเหตุ :สำหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิดให้บริการค่ะ

พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สักชเวนานจอง จะปิดให้บริการ

โดยทางผู้จัดทัวร์จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดให้แทนค่ะ

 

อัตราค่าบริการ ดังนี้

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่  
01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 PG709/PG714 12,900
22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 PG709/PG714 12,900
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900
06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 PG709/PG714 13,900
08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 PG709/PG714 14,900
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900
20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900
28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 PG709/PG714 15,900
30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 PG709/PG714 16,900
31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 PG709/PG714 16,900
07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 PG709/PG714 12,900
08 ก.พ.63 10 ก.พ.63 PG709/PG714 13,900
07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 PG709/PG714 11,900
28 มี.ค.63 30 มี.ค.63 PG709/PG714 11,900
03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 PG709/PG714 13,900
04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 PG709/PG714 13,900
13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 PG709/PG714 14,900
  • ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)


ท่านสามารถเลือกชมพีเรียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างได้เลยค่ะ>>