ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม (พ.ย.-มี.ค.63)

GQ1RGN-DD004

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม (พ.ย.-มี.ค.63)

เริ่มต้น 10,999 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน 

กำหนดการเดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2563

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)

[[ ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท ]]

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง 

หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l พระนอนชเวตาเลียว 

เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) 

เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน

นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร   (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล

บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ )

แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึ้นพระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว

เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง


อัตราค่าบริการ ดังนี้
         

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่านท่านละ
22 – 24 พ.ย. 62 10,999
29 พ.ย. 62 – 01 ธ.ค. 62 10,999
30 พ.ย. 62 – 02 ธ.ค. 62 10,999
05 – 07 ธ.ค. 62 10,999
08 – 10 ธ.ค. 62 11,999
20 – 22 ธ.ค. 62 10,999
27– 29 ธ.ค. 62 11,999
30 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค.63 14,888
10-12 ม.ค.63 10,999
16-18 ม.ค.63 10,999
17-19 ม.ค.63 10,999
23-25 ม.ค.63 10,999
24-26 ม.ค.63 10,999
07-09 ก.พ.63 11,999
14-16 ก.พ.63 10,999
28ก.พ.63-01มี.ค.63 10,999
06-08มี.ค.63 10,999
13-15มี.ค.63 10,999
19-21มี.ค.63 10,999