ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน เจดีย์เยเลพญา (ทัวร์พม่าปีใหม่)

_storage_app_media_RGN-HL04-UB NEW

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน เจดีย์เยเลพญา (ทัวร์พม่าปีใหม่)

เริ่มต้น 14,500 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน เจดีย์เยเลพญา สิเรียม 3 วัน 2 คืน

HELLO MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (UB)

ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ + บริการอาหารว่างบนเครื่อง

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา

พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว Shangri La Hotel

พิเศษ!!!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

แจกฟรี!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี+หนังสือสวดมนต์เสริมบุญบารมี

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม – มกราคม 2563 (ทัวร์ตรงวันหยุดปีใหม่)

เดินทางโดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB)

[[ ราคาเพียง 14,500 บาท ]]

 

 

อัตราค่าบริการ (Code:RGN-HL04-UB)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม
29-31 ธ.ค. 62

30ธ.ค.-01 ม.ค.63

31ธ.ค.-02 ม.ค.63

14,500 บาท

14,500 บาท

14,500 บาท

14,000 บาท

14,000 บาท

14,000 บาท

3,500 บาท

3,500 บาท

3,500 บาท

ท่านสามารถคลิกชมรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>