ทัวร์พม่า อินทร์แขวน พัก5ดาว Premium (พ.ย.-ธ.ค.62)

285076

ทัวร์พม่า อินทร์แขวน พัก5ดาว Premium (พ.ย.-ธ.ค.62)

เริ่มต้น 12,997 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน Premium 3 วัน 2 คืน 

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

เดินทางโดยสายการบินMyanmar Airways International (8M) 

[[ ราคาเริ่มต้น 12,997 บาท ]]


อัตราค่าบริการ ดังนี้
         

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2 – 3 ท่าน
1 – 3 พฤศจิกายน 62 9,997
2 – 4 พฤศจิกายน 62 9,997
8 – 10 พฤศจิกายน 62 10,997
9 – 11 พฤศจิกายน 62 9,997
15 – 17 พฤศจิกายน 62 9,997
16 – 18 พฤศจิกายน 62 9,997
22 – 24 พฤศจิกายน 62 10,997
23 – 25 พฤศจิกายน 62 9,997
29 – 1 ธันวาคม 62 9,997
30 – 2 ธันวาคม 62 9,997
6 – 8 ธันวาคม 62 9,997
7 – 9 ธันวาคม 62 9,997
13 – 15 ธันวาคม 62 10,997
14 – 16 ธันวาคม 62 9,997
20 – 22 ธันวาคม 62 9,997
21 – 23 ธันวาคม 62 9,997
27 – 29 ธันวาคม 62 11,997
28 – 30ธันวาคม 62 12,997
29 – 31 ธันวาคม 62 12,997
30 – 1 ธันวาคม 63 12,997