ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สักการะ 3มหาบูชาสถาน (ธ.ค.-ก.พ.63)

_storage_app_media_RGN-GT01-8M

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สักการะ 3มหาบูชาสถาน (ธ.ค.-ก.พ.63)

เริ่มต้น 11,500 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน 

ชื่อโปรแกรมทัวร์ GOOD TIME TO MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (8M)

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ “เทินพระธาตุ” ที่วัดกาบาเอ //ฟรี! เช้าขึ้นบนพระธาตุ (1ขา)

เมนูพิเศษ..กุ้งเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็นปักกิ่ง+ชาบูบุฟเฟ่ต์ Hot Pot

เดินทางโดยสายการบิน 

[[ ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท ]]

 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง>>>
วันแรก สุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน

(รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊ทะวาย-พระธาตุมุเตา-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-

เจดีย์กาบาเอ-สุวรรณภูมิ

 

 

อัตราค่าบริการ (Code:RGN-GT01-8M)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

05-07 ธ.ค. 62

07-09 ธ.ค. 62

08-10 ธ.ค. 62

11,900 บาท

11,900 บาท

11,900 บาท

28-30 ธ.ค. 62

29-31 ธ.ค. 62

30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63

31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63

13,900 บาท

13,900 บาท

13,900 บาท

13,900 บาท


ท่านสามารถคลิกชมรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>