ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน โปรเทใจ(นั่งกระเช้า) ธ.ค.-ก.พ.63

_storage_app_media_RGN-TJ01-FD

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน โปรเทใจ(นั่งกระเช้า) ธ.ค.-ก.พ.63

เริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) 3 วัน 2 คืน

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

เข้าพิธีเทินพระธาตุ ณ เจดีย์กาบาเอ

ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาวที่ย่างกุ้ง และพักโรงแรมระดับ 3 ดาว บนพระธาตุอินทร์แขวน

ท่านสามารถเดินขึ้นลงนมัสการพระธาตุได้ตลอดทั้งคืน // นั่งกระเช้าสู่พระธาตุ

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2563

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia (FD)

[[ ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท ]]

 

อัตราค่าบริการ (Code:RGN-TJ01-FD)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

05-07 ธ.ค. 62

06-08 ธ.ค. 62

12,999 บาท  (ค่าทิป 1,000 บาท)

12,999 บาท  (ค่าทิป 1,000 บาท)

07-09 ธ.ค. 62

08-10 ธ.ค. 62

11,999 บาท  (ค่าทิป 1,500 บาท)

11,999 บาท  (ค่าทิป 1,500 บาท)

13-15 ธ.ค. 62 10,999 บาท  (ค่าทิป 1,500 บาท)
14-16 ธ.ค. 62 10,500 บาท  (ค่าทิป 1,500 บาท)
20-22 ธ.ค. 62 10,999 บาท  (ค่าทิป 1,500 บาท)
21-23 ธ.ค. 62 10,500 บาท  (ค่าทิป 1,500 บาท)
28-30 ธ.ค. 62

29-31 ธ.ค. 62

12,999 บาท (ค่าทิป 1,000 บาท)

12,999 บาท (ค่าทิป 1,500 บาท)

30-01 ม.ค. 63

31-02 ม.ค. 63

14,900 บาท  (ค่าทิป 1,000 บาท)

14,900 บาท  (ค่าทิป 1,000 บาท)

04-06 ม.ค. 63

11-13 ม.ค. 63

18-20 ม.ค. 63

25-27 ม.ค. 63

01-03 ก.พ. 63

9,999 บาท  (ค่าทิป 1,000 บาท)

9,999 บาท  (ค่าทิป 1,000 บาท)

9,999 บาท  (ค่าทิป 1,000 บาท)

9,999 บาท  (ค่าทิป 1,000 บาท)

9,999 บาท  (ค่าทิป 1,000 บาท)

ท่านสามารถคลิกชมรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>