ทัวร์พม่า 2วัน1คืน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน ม.ค.-มิ.ย.63 (SL)

RGN-SM01-SL-fa13487b77cbd6b4458f7df83a230449

ทัวร์พม่า 2วัน1คืน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน ม.ค.-มิ.ย.63 (SL)

เริ่มต้น 6,999 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า SPECIAL MYANMAR พักบนพระธาตุอินทร์แขวน

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน

พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน

กำหนดการเดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

[[ ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท ]]

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง 

ตารางการเดินทาง
วันที่ 1 ดอนเมือง– ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา –

พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า)

L-D
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ –

เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – ดอนเมือง

B-L

 

อัตราค่าบริการ ดังนี้

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม
01-02 ม.ค. 63 7,555 บาท 1,900 บาท
05-06 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
12-13 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
19-20 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
26-27 ม.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
09-10 ก.พ. 63 7,555 บาท 1,900 บาท
16-17 ก.พ. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
23-24 ก.พ. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
08-09 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
15-16 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
22-23 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
29-30 มี.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
05-06 เม.ย. 63 7,555 บาท 1,900 บาท
19-20 เม.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
26-27 เม.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
10-11 พ.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
17-18 พ.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
24-25 พ.ค. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
31พ.ค.-01มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
07-08 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
14-15 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
21-22 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท
28-29 มิ.ย. 63 6,999 บาท 1,900 บาท

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป(ชำระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)


ท่านสามารถเลือกชมพีเรียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างได้เลยค่ะ>>