ทัวร์พม่า ไหว้พระย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ (เม.ย.63)

ทัวร์พม่า ไหว้พระย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ (เม.ย.63)

เริ่มต้น 2,992 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1วัน วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญ!!

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า

ขอพรจุดไฮไลท์บนเจดีย์ชเวดากอง พระสุริยันจันทรา .. แม่ยักษ์ .. พระเปิดโลก .. พระราหู .. พระอุปคุต

ขอพร นัตโบโบยี  เทพทันใจ  + เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์

ชมพระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

กำหนดการเดินทาง เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)

[[ ราคาเริ่มต้น 2,992 บาท ]]

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง 

✔️สายการบินนกแอร์(DD)
✔️สนามบินดอนเมือง
✔️เจดีย์โบตาทาวน์
✔️พระเทพทันใจ
✔️เทพกระซิบ
✔️พระนอนตาหวาน
✔️มหาเจดีย์ชเวดากอง
✔️ตลาดสก๊อต


อัตราค่าบริการ
(Code:RGN-001)

PERIOD ADL
01 เมษายน 2563 (พุธ) 2,992
02 เมษายน 2563 (พฤหัส) 2,992
07 เมษายน 2563 (อังคาร) 2,992
08 เมษายน 2563 (พุธ) 2,992
09 เมษายน 2563 (พฤหัส) 2,992
11 เมษายน 2563 (เสาร์) 3,993
14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 3,993
15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 3,993
16 เมษายน 2563 (พฤหัส) 2,992
21 เมษายน 2563 (อังคาร) 2,992
22 เมษายน 2563 (พุธ) 2,992
23 เมษายน 2563 (พฤหัส) 2,992
28 เมษายน 2563 (อังคาร) 2,992
29 เมษายน 2563 (พุธ) 2,992
30 เมษายน 2563 (พฤหัส) 2,992

ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, (ชำระพร้อมค่าทัวร์)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน