ทัวร์พม่า วันเดียว ขอพรเทพทันใจ พิเศษ!บุฟเฟต์ (พ.ค.63)

ทัวร์พม่า วันเดียว ขอพรเทพทันใจ พิเศษ!บุฟเฟต์ (พ.ค.63)

เริ่มต้น 2,992 บาท

ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1วัน วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญ!!

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า

ขอพรจุดไฮไลท์บนเจดีย์ชเวดากอง พระสุริยันจันทรา .. แม่ยักษ์ .. พระเปิดโลก .. พระราหู .. พระอุปคุต

ขอพร นัตโบโบยี  เทพทันใจ  + เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์

ชมพระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม 2563

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)

[[ ราคาเริ่มต้น 2,992 บาท ]]

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง 

✔️สายการบินนกแอร์(DD)
✔️สนามบินดอนเมือง
✔️เจดีย์โบตาทาวน์
✔️พระเทพทันใจ
✔️เทพกระซิบ
✔️พระนอนตาหวาน
✔️มหาเจดีย์ชเวดากอง
✔️ตลาดสก๊อต


อัตราค่าบริการ
(Code:RGN-001_May20)

PERIOD ADL SIZE FLIGHT
05 พฤษภาคม 2563 (อังคาร) 2,992 20 DD
06 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) 3,993 20 DD


ค่าทิปมัคคุเทศก์
, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, (ชำระพร้อมค่าทัวร์)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน