ทัวร์ฟุกุโอกะ เที่ยวเมืองเบปปุ ชมบ่อน้ำพุร้อน

HJFXJ53B02

ทัวร์ฟุกุโอกะ เที่ยวเมืองเบปปุ ชมบ่อน้ำพุร้อน

เริ่มต้น 16,876 บาท

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ เบปปุ ชมบ่อน้ำพุร้อน

ชื่อโปรแกรมทัวร์HAPPY FUKUOKA ฉันรักเธอ 5D3N

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2562

โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

***ราคาเริ่มต้น 16,876 บาท***

 

อัตราค่าบริการ (Code:  HJF-XJ53-B02 )**โทรด่วน095-2624694

เดินทาง ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่
3– 7 ก.ค. 62 16,876
10 – 14 ก.ค. 62 16,876
13 – 17 ก.ค. 62 16,876
17 – 21 ก.ค. 62 16,876
24 – 28 ก.ค. 62 16,876
27 ก.ค.  – 31 ก.ค. 62 16,876
31 ก.ค.  – 4 ส.ค. 62 16,876
7  – 11 ส.ค. 62 16,876
10  – 14 ส.ค. 62 16,876
14  – 18 ส.ค. 62 16,876
21  – 25 ส.ค. 62 16,876
28 ส.ค.  – 1 ก.ย. 62 16,876
4  – 8 ก.ย. 62 16,876
11  – 15 ก.ย. 62 16,876
18  – 22 ก.ย. 62 16,876
25  – 29 ก.ย. 62 16,876

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,900 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)


***ท่านสามารถคลิ๊กชมรายละเอียดการเดินทางได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>>

สอบถามเพิ่มเติมและเช็คที่นั่งได้ที่ LINE ID = starlighttravel /095-2624694