ทัวร์ยุโรป เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี (พ.ย.-มี.ค.63)

GQ3PRG-EK008

ทัวร์ยุโรป เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี (พ.ย.-มี.ค.63)

เริ่มต้น 43,900 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี 9วัน6คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์ BELOVED EASTERN EUROPE 

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว เอมิเรตส์ แอร์ไลน์EK

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563

>>โปรโมชั่นพิเศษ!!!  ราคาเริ่มต้น 43,900.-

 

เส้นทางการเดินทาง (Code : GQ3PRG-EK008)

วันที่ 1. กรุงเทพฯ

วันที่ 2. ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี

วันที่ 3. ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – เชสกี้ ครุมลอฟ

วันที่ 4. เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน พลาสท์

วันที่ 5. ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เวียนนา

วันที่ 6. เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า

วันที่ 7. บราติสลาวา – Outlet – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่ 8. กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ

วันที่ 9. กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

04-12 พ.ย. 62 45,900.-
12-20 พ.ย. 62 45,900.-
26 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 43,900.-
06-14 ธ.ค. 62 45,900.-
25ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 59,900.-
03 –11 มี.ค. 63 45,900.-