ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม มี.ค.-เม.ย.63 (BR)

ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม [เลสโก เคอเคนฮอฟสื่อรัก]455_20191022160456

ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม มี.ค.-เม.ย.63 (BR)

เริ่มต้น 42,999 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7วัน 5คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์ เลสโก เคอเคนฮอฟสื่อรัก

เดินทางโดยสายการบิน Eva Airways (BR)

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563

>>ราคาเพียง 42,999.-

อัตราค่าบริการ (Code :ZAMS07)

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

19 – 25 มีนาคม 2563 19MAR BR075 BKK-AMS 12.50-19.35

24MAR BR076 AMS-BKK 21.30-14.30+1

42,999 42,999 42,999 9,999 32,999
09 – 15 เมษายน 2563

(13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์)

09APR BR075 BKK-AMS 12.30-19.35

14APR BR076 AMS-BKK 21.40-13.40+1

49,999 49,999 49,999 12,999 39,999
16 – 22 เมษายน 2563 16APR BR075 BKK-AMS 12.30-19.35

21APR BR076 AMS-BKK 21.40-13.40+1

45,999 45,999 45,999 9,999 35,999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @starlighttravel / 095-2624694

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ตามลิ้งด้านล่าง >>