ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส มี.ค.-พ.ค.63

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก รักเธอเคอเคนฮอฟ]467_20191104091221

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส มี.ค.-พ.ค.63

เริ่มต้น 52,999 บาท

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์ เลสโก รักเธอเคอเคนฮอฟ

เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2563

>>ราคาเพียง 52,999.-

อัตราค่าบริการ (Code :ZFRA01)

อัตราค่าบริการ
รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

31MAR TG920 BKK-FRA 23.45-06.15+1

07APR TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1

52,999 52,999 52,999 13,999 38,999
02MAY TG920 BKK-FRA 23.45-06.15+1

09MAY TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1

52,999 52,999 52,999 13,999 38,999
03MAY TG920 BKK-FRA 23.45-06.15+1

10MAY TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1

52,999 52,999 52,999 13,999 38,999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @starlighttravel / 095-2624694

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ตามลิ้งด้านล่าง >>