ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน ก.ค.-ก.ย.62

EK002A JUL-SEP 2019

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน ก.ค.-ก.ย.62

เริ่มต้น 54,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) สายการบิน 5 ดาว

กำหนดการเดินทาง  กรกฎาคม – กันยายน 2562

นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง     สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท

วันที่สาม     พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ –  โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส                   

วันที่สี่        สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–ห้างสรรพสินค้ากุม–ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

วันที่ห้า      มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว

วันที่หก      พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

วันที่เจ็ด     พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนต์ไอแซค Pulkovo Outlet Village

วันที่แปด    ดูไบ – กรุงเทพฯ

    

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

 

อัตราค่าบริการ  

กำหนดการเดินทาง ราคา
กรกฎาคม 26 ก.ค.– 2 ส.ค. 2562 54,900
สิงหาคม 9-16 ส.ค. 2562 54,900
กันยายน 4-11 / 18-25 / 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2562 54,900