ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ Delight Moscow 6วัน3คืน (ต.ค.-ธ.ค.62)

o_1ddrulg601q2j1ncp1k9rrmjsi3n

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ Delight Moscow 6วัน3คืน (ต.ค.-ธ.ค.62)

เริ่มต้น 32,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ Delight Moscow 6D 3N

ชื่อโปรแกรม (HG01B) Delight Moscow 6D 3N

โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562

***ราคาเริ่มต้น เพียง 32,900 บาท **ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง


อัตราค่าบริการ
  (Code:HG01B
)

วันเดินทาง                 ราคา
กันยายน 18-23 / 24-29 / 25-30 ก.ย. 62 32,900
ตุลาคม  5-10 / 10-15 / 18-23 ต.ค. 62 32,900
พฤศจิกายน 5-10 / 6-11 / 13-18 พ.ย. 62

27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62

32,900
ธันวาคม 4-9 ธ.ค. 62 32,900


***หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย