ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน ก.พ.-มิ.ย.63​ (TG)

GQ3DME-TG001

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน ก.พ.-มิ.ย.63​ (TG)

เริ่มต้น 54,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน

มอสโคว์ | จัตุรัสแดง |พระราชวังเครมลิน| นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก|โบสถ์หยดเลือด|

ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส |  สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟตู้นอนระดับ First Class

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน สายการบินไทย (TG)

***ราคาเริ่มเพียง… 54,900 บาท 

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์

วันที่ 2.มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้

วันที่ 3. พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน

วันที่ 4. มหาวิหารเซนต์ไอแซค– เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล –ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส-  นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์

วันที่ 5. มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์

วันที่ 6. ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์– สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน

วันที่ 7. กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  (Code:GQ3DME-TG001)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

วันที่  04 – 10 มี.ค. 63 54,900
วันที่  06 – 12 เม.ย. 63 66,900
วันที่  08 – 14 เม.ย. 63 66,900
วันที่  11 – 17 เม.ย. 63 68,900
วันที่  02 – 08 พ.ค. 63 57,900
วันที่  06 – 12 พ.ค. 63 57,900
วันที่  13 – 19 พ.ค. 63 57,900
วันที่  08 – 14 มิ.ย. 63 57,900
วันที่  24 – 30 มิ.ย. 63 57,900