ทัวร์รัสเซีย..ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 6วัน4คืน(ธ.ค.-ก.พ.63)

BT-DME051_SU

ทัวร์รัสเซีย..ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 6วัน4คืน(ธ.ค.-ก.พ.63)

เริ่มต้น 65,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ …ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 6วัน 4คืน

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2563

เดินทางโดยสายการบิน แอโรฟอท (SU)

***ราคาเริ่มเพียง… 65,900 บาท 

 

 

อัตราค่าบริการ  (Code:DME051SU)

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
04 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 SU271/SU270 65,900 65,900 64,900
12 ธ.ค.62 17 ม.ค.63 SU271/SU270 66,900 66,900 65,900
30 ม.ค.63 03 ก.พ.63 SU271/SU270 68,900 68,900 67,900
14 ก.พ.63 19 ก.พ.63 SU271/SU270 67,900 67,900 66,900
20 ก.พ.63 25 ก.พ.63 SU271/SU270 66,900 66,900 65,900

**หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย