ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟตู้นอน(ม.ค.-มิ.ย.63)

ZDME16

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟตู้นอน(ม.ค.-มิ.ย.63)

เริ่มต้น 39,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟตู้นอน 7วัน4คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์] 

กำหนดการเดินทาง มกราคม – มิถุนายน 2563

เดินทางโดยสายการบิน Singapore Airlines 

***ราคาเริ่มต้นเพียง… 39,999 บาท 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ >>>

เปิดประสบการณ์ใหม่ รถไฟตู้นอน มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชมสวน VDNKH ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์อาวกาศ

สนุกกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก เข้าชมพระราชวังปัเตอร์ฮอฟ

พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ ถ่ายรูปชิคชิคสวนโคโลเมนสโกเย สวนซายาร์ดเย

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ห้างกุม ถนนเนฟสกี้ ห้างแกลเลอเรีย

 

อัตราค่าบริการ  (Code:ZDME16)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

29 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 39,999
05 – 11 กุมภาพันธุ์ 2563 41,999
09 – 15 กุมภาพันธุ์ 2563 41,999
19 – 25 กุมภาพันธุ์ 2563 39,999
04 – 10 มีนาคม 2563 41,999
11 – 17 มีนาคม 2563 41,999
18 – 24 มีนาคม 2563 41,999
25 – 31 มีนาคม 2563 41,999
05 – 11 เมษายน 2563 42,999
06 – 12 เมษายน 2563 41,999
09 – 15 เมษายน 2563 49,999
12 – 18 เมษายน 2563 48,999
29 เม.ษ. – 05 พ.ค. 2563 46,999
03 – 09 พฤษภาคม 2563 46,999
06 -12 พฤษภาคม 2563 45,999
10 – 16 พฤษภาคม 2563 45,999
20 – 26 พฤษภาคม 2563 45,999
27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 45,999
03 – 09 มิถุนายน 2563 45,999
10 – 16 มิถุนายน 2563 45,999
24 – 30 มิถุนายน 2563 45,999

**หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย