ทัวร์รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว์ พักหรู 4ดาว เที่ยว2เมือง(ธ.ค.-มิ.ย.63)

DME17

ทัวร์รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว์ พักหรู 4ดาว เที่ยว2เมือง(ธ.ค.-มิ.ย.63)

เริ่มต้น 44,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว์ พักหรู 4ดาว เที่ยว2เมือง

ชื่อโปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา] 

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ TG

***ราคาเริ่มต้นเพียง… 44,999 บาท 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ >>>

บินตรงสู่มอสโคว์ พักหรู 4 ดาว เที่ยว 2 เมืองมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เข้าชม 3 พระราชวังไฮไลท์ ปีเตอร์ฮอฟ แคทเทอรีน เครมลิน

สนุกกับกิจกรรมกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก

ชมบรรยากาศรถไฟความเร็วสูง Sapsan

ถ่ายรูปชิคๆสวนซายาร์ดเย สะสมไมล์สูงสุด 50%

 

อัตราค่าบริการ  (Code:ZDME17)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

07 – 13 ธันวาคม 2562  Bus 1 48,999
07 – 13 ธันวาคม 2562  Bus 2 48,999
09 – 15 ธันวาคม 2562 49,999
14 – 20 ธันวาคม 2562 49,999
21 – 27 ธันวาคม 2562 49,999
*ปีใหม่* 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 57,999
*ปีใหม่* 30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 57,999
*ปีใหม่* 01 – 07 มกราคม 63 55,999
27 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 44,999
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 45,999
15 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 44,999
19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 44,999
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 44,999
02 – 08 มีนาคม 2563 45,999
07 – 13 มีนาคม 2563 45,999
09 – 15 มีนาคม 2563 45,999
11 – 17 มีนาคม 2563 45,999
16 – 22 มีนาคม 2563 45,999
23 – 29 มีนาคม 2563 45,999

**หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย